...

Välkommen till Lena Hansson Tandvård, tandläkare och tandhygienist i Halmstad city

Vi utför all slags modern tandvård i trygg och välkomnande miljö. Vår ambition är att skapa förtroendefulla relationer och att långsiktigt ta ansvar för våra patienters munhälsa. Kliniken är kvalitetssäkrad och vi lämnar garanti på utförda arbeten.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

30 år inom privat tandvård

Här på Lena Hanssons Tandvård i Halmstad har vi lång erfarenhet av tandvård och arbetar med moderna material och metoder. Mottagningen är ansluten till Försäkringskassan och ingår i Praktikertjänst AB samt är medlem i Sveriges Tandläkarförbund. I vårt team finns tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor med lång erfarenhet. 

Om kliniken

Vi utför all slags tandvård och lägger tonvikt på god estetik.

Implantatbehandling

Operationerna utförs på kliniken av specialisttandläkare Lars-Åke Johansson som har mångårig erfarenhet av implantatkirurgi.

Tandhygienistbehandling

Vår tandhygienist fokuserar på förebyggande åtgärder och friska tänder.

Information angående Coronapandemin.

Verksamheten är igång och följer Folkhäsomyndighetens direktiv för skyddsåtgärder. Bokningar sker glesare för att undvika trängsel.

Vid behandling används erforderlig skyddsutrustning för allas säkerhet. Vi följer strikta och uppdaterade hygien och städrutiner.

Patienter med riskfaktorer bör begränsa icke akuta besök.

Patienter ombeds att avstå besök vid tecken på förkylning och att kontakta mottagningen för rådgivning på telefon eller e-post.

Tack för visad hänsyn!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.