...

Ett besök hos oss

Vi finns i ett av Halmstads gamla sekelskifteshus centralt i Halmstad vid Stora Torg och S:t Nikolai kyrka. Kliniken är inrymd i vad som en gång var en stor och vacker lägenhet. Numera ryms här en modern klinik i en personlig och välkomnande miljö. I teamet arbetar två tandläkare, två tandhygienister och tre tandsköterskor. Vår ambition är att med patientens bästa för ögonen skapa långa patientrelationer och kontinuitet där patienten känner sig trygg och nöjd med oss och de behandlingar vi utför.

Erfarenhet av tandvård

Vi har arbetat länge med tandvård och våra medarbetare är erfarna. Genom att ständigt vidareutbilda oss inom behandlingsteknik, hjälpmedel och materialanvändande ligger vi långt fram i utvecklingen. Vi lämnar givetvis garantier enligt Tandläkarförbundets riktlinjer.

Kort om vad vi gör

Vi utför all slags tandvård så som förebyggande vård, sjukdomsbehandling, reparativ vård. Vi utför implantatkirurgi i våra egna lokaler i samarbete med en specialist i kirurgi. Mottagningen är ansluten till Försäkringskassan och ingår i Praktikertjänst.

Det är oss du träffar

Magnus, Leg Tandläkare

Lena Hansson, Leg Tandläkare

Lars-Åke, Leg Tandläkare

Dafina, Tandhygenist

Marie, Tandsköterska

Oline, Tandsköterska

Säker tandvård

Vi arbetar med kvalitetsledningssystem enligt SOSF2011:19. SOSF2011:19 är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete. Inom både hälso- och sjukvården och tandvården ska kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.