...

Implantat

Implantatbehandlingar innebär att förlorade tänder ersätts genom att titanskruvar förankras i käkbenet som ett underlag att sätta fast nya tänder på. Operationen utförs hos oss på kliniken av Specialisttandläkare Lars-Åke Johansson. Behandlingen föregås av en noggrann undersökning för att bedöma tandbenets tjocklek och kvalitet.

Lars-Åke, Leg Tandläkare

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.