...

Priser på tandvård

Innan vi påbörjar en behandling informerar vi noga om vad som behöver göras och vilka olika alternativ som kan erbjudas. Därefter lämnar vi ett kostnadsförslag som du kan ta ställning till innan vi startar behandlingen.

Tandvårdsbidrag

Alla patienter har rätt till ett allmänt tandvårdsbidrag en gång per år. Bidragets storlek varierar med patientens ålder; för 20-29 år är bidraget 600 kr, 30-74 år 300 kr, 75 år och uppåt 600 kr. Bidraget kan sparas högst två år.

Innan behandlingsstart får du reda på vad din tandvård kommer att kosta. Priser varierar för samma typ av behandling pga av att flera olika faktorer,
till exempel:

  • Lagningar beroende på hur stor skada en tand har. 
  • Kronterapi efter vilken typ av krona som är lämpligast och val av material.
  • Antal rotkanalerna i en tand som behöver rotfyllas.
  • Vid implantatbehandling hur konstruktionen utformas.                                       

Vi lämnar därför individuella, skriftliga behandlings- och kostnadsförslag för de olika alternativ av vård som finns att välja på.

Studentrabatt

Studentrabatt för tandvård i Halmstad

Vi erbjuder studentrabatt med 300 kr på basundersökning.

Kyrkan_800x1200
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.