...

Tandhygienist

Tandhygienisten hjälper dig med förebyggande tandvård och ger råd och tips om vad du själv kan göra för att bibehålla en god tandhälsa. Inflammation i tandköttet och tandlossning behandlas av tandhygienisten genom att avlägsna tandsten och bakteriebeläggningar på tänderna. Detta, förutom att du själv vårdar dina tänder, är en förutsättning för utläkning av sjukdomen. Behandlingsresultatet följs upp och underhålls kontinuerligt.

Tandhygienisten kan också hjälpa dig med att ta bort missfärgningar av t ex kaffe, te, rödvin etc. med skonsam blästring.

Tandblekning är en metod som ger tänderna en ljusare nyans. Vi erbjuder tandblekning till ett bra pris för våra listade patienter.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.