Priser

Nedan finns en förenklad prislista över de vanligaste behandlingarna. Fullständigt kostnadsförslag ges efter genomförd undersökning.

Alla patienter har rätt till ett allmänt tandvårdsbidrag 1 gång per år.

Bidragets storlek varierar med patientens ålder; för 20-29 år är bidraget 600 kr, 30-74 år 300 kr, 75 år och uppåt 600 kr. Bidraget kan sparas högst 2 år.

Läs mer på: tandvårdsstöd

Undersökning                                                                                                                                    

Basundersökning inklusive 4 röntgenbilder och enkel hygienbehandling kostar efter avdrag av det allmänna tandvårdsbidraget från 375 – 975 kr beroende på ålder och om bidraget utnyttjats året innan.

Vi erbjuder studentrabatt 300 kr på basundersökning. Vid maximalt tandvårdbidrag på 1200 kr blir kostnaden för undersökning och hygienbehanding endast 75 kr.

Lagning
1-yta: 740 – 1490 kr
2-ytor: 1090 – 1690 kr
3-ytor: 1590 – 1990 kr

Rotfyllning
1 kanal: 4400 kr
2 kanaler: 4600 kr
3 kanaler: 5900 kr


Bettskena
3650 kr

Blekning
Över- och underkäke
2400 kr

Hygienistbehandling

Krona
5200-6600 kr

Implantat
En tand ca 22 000 kr