Covid-19

Information angående Coronapandemin.

Verksamheten är igång och följer Folkhäsomyndighetens direktiv för skyddsåtgärder.
Bokningar sker glesare för att undvika trängsel.
Vid behandling används erforderlig skyddsutrustning för allas säkerhet.
Vi följer strikta och uppdaterade hygien och städrutiner.
Patienter med riskfaktorer bör begränsa icke akuta besök.
Patienter ombeds att avstå besök vid tecken på förkylning och att kontakta mottagningen för rådgivning på telefon eller e-post.

Tack för visad hänsyn!